Väl tolererad för kraften Viagra!

Fakta

bloglovin

Jag skriver mest om

Arkiv

Meta

skitikoner

Alvikskolan resp. Manillaskolan

Nu har vi varit på både Alviksskolan och på Manillaskolan. Jag och Jonas har blivit guidade runt på skolområdena och fått träffa klasser under lektionstid och fått information om hur skolorna fungerar. Man får intrycket att skolorna är rätt lika nu när båda skolorna har hörselanpassat och de har undervisning i talad svenska och teckenspråk.

Men det är ändå skillnader skolorna emellan. Här kommer det som jag och Jonas tyckte var värt att notera om båda skolorna, både nackdelar och fördelar ur vårt perspektiv;

 

Alviksskolan

Storlekarna på klasserna kan variera, men lärarantalet följer alltid storleken på klassen.

I en klass på sju elever har Alviksskolan en lärare, en barnskötare och en fritidspedagog – en av dessa (ej läraren) är döv och använder såklart teckenspråk, men flera av resterande pedagoger kan teckenspråk eller stödtecken.

Blir de fler elever, ex 14 så förstärks personalgruppen upp till det dubbla.

Nu fanns det en klass med ca 25 elever som har tre lärare,  tre barnskötare och tre fritidspedagoger.

Oavsett storlek på klass så delas gruppen upp för att ha lektioner och aktiviteter.

 

De har teckenspråk ”invävt” i alla aktiviteter och undervisning fram till tredje klass, efter det läser de teckenspråk på lektionstid. Alltså är teckenspråket ett obligatoriskt ämne som betygsätts.

 

Klassrummen har ljudanpassade lokaler, tak, väggar, golv, inga räta vinklar där ljudet kan studsa. Slingsystem och mikrofoner i klassrum och gympahall.

Enda utrymmet där akustiken inte var så bra var i matsalen. Det finns ett mindre rum i matsalen där eleverna med hörselnedsättning väljer att sitta där det är lugnare miljö.

 

Manillaskolan

Det är mindre klasser på Manillaskolan, när de är ”för små” så jobbar de tillsammans med en årskurs över eller under, ex årskurs 1+2. Det är 2 lärare per grupp.

 

Undervisningen sker på teckenspråk men språkämnen läser man på teckenspråk eller på talad svenska.

På Manillaskolan läser eleverna 10 år och det extra skolåret är för att eleverna i de lägre åldrarna ska lära sig läsa och skriva i ett lugnare tempo.

Skulle det vara så att eleven har lätt för att lära sig läsa och skriva så får de fortsätta i sin individuella nivå, ex med material för de högre årskurserna.

 

Klassrummen är ljudanpassade de kunde tyvärr inte förklara på vilket sätt (men det ska vara hög nivå på ljudanpassningen). Det finns slingor och mikrofoner i alla klassrum. I klassrummen sitter eleverna vid bänkarna som en halvmåne så de ska se varann ordentligt. I förskoleklassens rum var det mer inrett som en förskola med sittpuffar och lite mysigare än de övriga klassrummen.

På innergården har de en lekplats där alla elever leker, de har rast samtidigt och det fungerar bra. De har ett dramarum med en scen där de har uppträdanden och sammankomster som ex på lucia.

Gymnastiksalen ligger en bit från skolan, så eleverna får ha med sig vuxen när de ska till och från gymnastiken.

De har fritidsverksamhet och barnen åker taxi till ca åk 4.

 

Det finns logoped och audionom på skolan och jobbar på samma sätt som Alvikskolan.

Manillaskolan har stort fokus på individen och följer både språkutveckling och talutveckling för att kunna anpassa utbildningen på tecken alt. svenska efter elevens behov.

 

Henriette – vår guide, berättade att Manilla- och Alviksskolan har ett samarbete och att det är inte ovanligt att elever som börjat på Alviksskolan har gått provveckor på Manilla för att testa och vice versa. Hon nämnde också att skolorna emellan ska samarbeta och att eleverna på respektive skola ska komma och hälsa på varann.

 

Båda skolorna jobbar på likartat sätt vad gäller

  • Audionom och logoped på skolan, som är ansvarig för alla elever från förskoleklass upp till nian. Elever med behov av logopedstöd går gruppvis till logopeden och de med extra behov kan få egna tillfällen också. Oftast när det gäller lite lindrigare behov av logopedstöd så får pedagogerna i klassen logopeduppgifter som de sedan övar på under dagen på ”lektionstid”.

 

  • Eleverna åker taxi till skolan fram till fjärde klass, ibland längre, beroende på elevens förutsättningar och behov. Eleven har kontaktbok vid behov annars finns all information på skolans webbaserade plattform och man har mejl- eller telefonkontakt.

 

  • För den som vill finns möjlighet att ha fritids i sin hemkommuns skola. Man väljer hur mycket tid av  fritidsverksamheten man vill ha i sin hemkommuns skola resp. hörselskola. Denna informationen fick jag vid besöket på Alviksskolan men borde gälla även för Manillaskolan

 

Detta var all fakta nu till våra personliga reflektioner;

 

  • Båda skolorna ligger bra till vad gäller lokaltrafiken. Manillaskolan ligger på en lite mer trafikerad väg och gymnastiksalen ligger en bit från skolbyggnaden.

 

  • Klassrummen kändes mysigare på Alviksskolan och vi fick mer information vad gäller ljudanpassningen i klassrummen. Det kändes lite ”kalare” och mer klassrumslikt på Manillaskolan, men till deras försvar har de precis flyttat in i lokalerna och det ger sin förklaring.

 

  • Teckenspråksundervisningen skiljer sig en del skolorna emellan – det är definitivt mer tecken på Manillaskolan och teckenspråket är deras första språk. Undervisningen sker på teckenspråk i första hand men de elever som vill läsa svenska och engelska i talad undervisning kan göra det.

Tillställningar på skolan, ex skolavslutningar, sker på teckenspråk men det finns alltid tolk där för att alla ska förstå varann. På Alviksskolan är det talade språket som                  kommer i första hand, men teckenspråk finns där också.

 

  • Den största skillnaden skolorna emellan är för oss – ett år längre på Manillaskolan.

Det extra året för att lära sig läsa och skriva känns onödigt för Noelles del. I och med att förskolan jobbar så mycket med bokstäver och siffror så har Noelle redan                         börjat att intressera sig för att lära sig läsa och skriva. Hon har ju även haft talet och hörseln så pass länge så svenskan blivit hennes första språk.

Teckenspråket är också viktigt men inte till den grad så det krävs ett extra år av henne.

 

Både Alvik och Manillaskolan berättade att det är inte ovanligt att elever går provveckor på båda skolorna. Eller att elever ibland byter skola.

Det lutar åt att vi väljer Alviksskolan i första hand, men ska försöka prata med föräldrar som har barn på Alviksskolan resp Manillaskolan och höra deras erfarenheter också.

 

Vi har fått intrycket att det verkar enkelt att låta Noelle börja på en skola för att sedan testa den andra skolan om hennes behov skulle förändras.

Det gör att skolvalet inte känns så tungt och så definitivt utan ändå är anpassningsbar process som sträcker sig under hela skoltiden.

 

Write a comment